Spår och sök

Personspår består av att hunden, kopplad i spårlina till föraren, följer en markbunden vittring av en människa. I spåret kan olika föremål vara utlagda som hunden ska markera eller ta upp och lämna till föraren.

Sök består av att hunden ska hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.

Passar den som gillar att gå i skogen och aktivera sin hund. Inga förkunskaper krävs. Passar för alla hundar i alla åldrar och övningar kan ändras efter nivå på ekipagen. Både personspår och sök som tävlingsgren är en typ av bruksprov, vilket gör att blandrashundar tyvärr inte får tävla i desdaa grenar.

Kursstart under våren 2019
Kursstart: Söndagen 24/3 klockan 10
Kurspris: 1000 kr för 8 tillfällen
Kursansvarig: Marie Torvaldsdotter Björkegren och Bitte Lövgren
Max antal deltagare: 8 st

För sent att anmäla sig, kursen startar inom en vecka. Skicka en intresseanmälan om du är intresserad av att gå en spår- och sökkurs senare under året.

Annonser