Medlemsavgift

Medlemsavgifter betalas in på antingen klubbens bankgiro 842-9185 eller via Swish till 123 371 67 50. Betalningen märks med vad betalningen avser (d.v.s. medlemsavgift), ditt namn och personnummer. Medlemsavgift gäller för ett år framåt, d.v.s. inte kalenderår.

Kategori Kostnad Information
Vanlig medlem 480 kr Medlemsavgiften består av två delar, en större del som går till medlemskap i Svenska Brukshundklubben och en mindre del som går till medlemskap i just Boxholm.
Redan medlem i SBK 100 kr För dig som redan är medlem i Svenska Brukshundklubben eller rasklubb ansluten till SBK och vill vara medlem i flera lokala klubbar.
Familjemedlem 80 kr Familjemedlem kan du bli om någon i ditt hushåll (bor på samma adress) redan är ordinarie medlem i Boxholms Brukshundklubb.
Ungdomsmedlem 300 kr Är du mellan 7 och 25 år är det bästa sättet att bli medlem genom Sveriges Hundungdom, och där välja Boxholms Brukshundklubb som specialklubb. Läs mer om medlemsförmånerna som hundungdom.