Klubbmästerskap

Lilla spår KM
100 kr/ekipage. 3 deltävlingar (på tre olika dagar) där varje deltävling är ett 300 meter långt personspår i skogen. I varje spår ligger 2 korta spårpinnar och 1 längre slutpinne som ekipaget ska hitta. Spåret läggs av en annan deltagare 40-50 minuter innan det tävlande ekipaget går det. Spåren innehåller två mjuka börjar och inga skarpa vinklar. Den som har hittat flest pinnar totalt efter alla tre deltävlingarna vinner. Om resultatet blir oavgjort avgörs det på ett gärde med en opartisk domare. För att få delta i lilla spår KM får ekipaget ha deltagit i MAX 2 spårkurser. Deltagarna får inte ha startat appellklass eller anlagsprov i viltspår.

Stora spår KM
100 kr/ekipage. 3 deltävlingar (på tre olika dagar) där varje deltävling är ett 1000 meter långt personspår i skogen. I varje spår ligger 9 korta spår- eller naturpinnar och 1 längre slutpinne som ekipaget ska hitta. Ekipaget har max 40 minuter på sig att klara spåret. Spåret läggs av en annan deltagare 100-120 minuter innan det tävlande ekipaget går det. Spåret innehåller flera vinklar varav minst en är en spetsvinkel. Den som har hittat flest pinnar totalt efter alla tre deltävlingar vinner. Om resultatet blir oavgjort avgörs det med en utslagstävling med skogspinnar

Lilla viltspår KM
200 kr/ekipage. Spåret består av ett 300 meter blodat spår med klöv. Spåret ligger i skog och har två vinklar. Det är 5 meter mellan bloddroppar och bloduppehåll sker på en 20-meters sträcka. Domaren är inte nödvändigtvis en auktoriserad viltspårsdomare, utan kan bedömas av någon som har erfarenhet av aktuella spår. För att få delta i lilla viltspår KM får ekipaget inte ha startat i anlagsprov eller öppet spår.

Stora viltspår KM
200 kr/ekipage. Spåret läggs som ett viltspår öppen klass. Spåret består av ett 600 meter blodat spår med klöv, totalt 2 dl blod. Spåret ligger i skog och ska ha vinklar, återgångar samt bloduppehåll. Terrängen ska vara omväxlande. Liggtid för spåret är 12-14 timmar. Domaren är inte nödvändigtvis en auktoriserad viltspårsdomare, utan kan bedömas av någon som har erfarenhet av aktuella spår.

Annonser