Klubbmästerskap

  • Alla klubbens medlemmar är välkomna att delta
  • Datum för tävlingarna bestäms av deltagarna så att det passar alla
  • Startavgiften är 50 kr/klass och ekipage
  • Pris till alla, även de som inte blev placerade
  • Deadline för anmälan är ännu inte bestämd

Viltspår
Spåret består av ett 600-700 meter blodat spår med klöv. Spåret ligger i skog och har fyra vinklar. Bloduppehåll sker på en 20-meters sträcka. Liggtid för spåret bestäms i samråd med deltagarna i tävlingen.

Personspår, lätt klass
3 deltävlingar (på tre olika dagar) där varje deltävling är ett 300 meter långt personspår i skogen. I varje spår ligger 2 korta spårpinnar och 1 längre slutpinne som ekipaget ska hitta. Spåret läggs av en annan deltagare 40-50 minuter innan det tävlande ekipaget går det. Spåren innehåller två mjuka börjar och inga skarpa vinklar. Den som har hittat flest pinnar totalt efter alla tre deltävlingarna vinner. Är resultatet lika inför sista deltävlingen kommer sista deltävlingen att bestå av skogspinnar istället för spårpinnar.

Personspår, svår klass
3 deltävlingar (på tre olika dagar) där varje deltävling är ett 1000-1500 meter långt personspår i skogen. I varje spår ligger 9 korta spår- eller naturpinnar och 1 längre slutpinne som ekipaget ska hitta. Ekipaget har max 40 minuter på sig att klara spåret. Spåret läggs av en annan deltagare 100-120 minuter innan det tävlande ekipaget går det. Spåret innehåller flera vinklar varav minst en är en spetsvinkel. Den som har hittat flest pinnar totalt efter alla tre deltävlingar vinner.

Annonser