Händer på klubben

Kurser
190313 – Uppstart av tävlingslydnadskurs
190313 – Uppstart av allmänlydnadskurs
190323 – Uppstart av valpkurs
190324 – Uppstart av spår- och sökkurs
190404 – Uppstart av rallylydnadskurs
190821 – Uppstart av valpkurs
190821 – Uppstart av allmänlydnadskurs
190821 – Uppstart av tävlingslydnadskurs
190825 – Uppstart av personspårskurs

Öppen träning
Onsdagar de veckor som kurserna inte är igång och det inte är vinter.

Promenader

Tävlingar
190512 – Brukstävling, elit spår

Medlemsmöten
190210 – Årsmöte

Övrigt
190407 – Vägstädning

Annonser