Bli medlem

Medlemsavgift

Vanlig medlem 480 kr
Redan medlem i SBK 100 kr
Någon annan i ditt hushåll är redan vanlig medlem 80 kr
Ungdomsmedlem (7-25 år, via Sveriges Hundungdom) 300 kr

Medlemskap gäller för ett år framåt, d.v.s. inte kalenderår

Hur blir man medlem?

  1. Skicka ett mail till marie.torvaldsdotter@swisslog.com med ditt namn, adress, fullständigt personnummer och mobilnummer.
  2. Betala in medlemsavgiften på bankgiro 842-9185 eller via Swish till 123 371 67 50. Märk inbetalningen med vad betalningen avser (d.v.s. medlemsavgift) ditt namn och personnummer.

Medlemsförmåner

  • Delta i klubbens aktiviteter
  • Träna själv på träningsplanen
  • Personolycksfallsförsäkring som gäller när du deltar i någon av våra aktiviteter
  • Rabatt på hundförsäkring hos Agria
  • Medlemserbjudanden från Royal Canin
  • Tidningen Brukshunden, 6 ggr/år
Annonser